Umrah informatie

Wanneer je als bedevaartganger richting Mekka vertrekt, dien je bij de 'Miqaat' de staat van 'Ihraam' aan te nemen.

 

Miqaat
Degene die de intentie heeft om de Umrah of Hajj te verrichten begint zijn bedevaart bij de Miqaat. De Miqaat zijn plaatsen die door de profeet aangewezen zijn om de staat van Ihraam aan te nemen. Deze plaatsen zijn verschillend voor reizigers uit verschillende richtingen. 

Dit is een grens waar de intentie wordt uitgesproken waarmee je in ihraamstaat treed. Als je vanuit Nederland/Belgie gelijk naar Jeddah gaat dan passeer je de grens (miqaat) in het vliegtuig en dienen de mannen hun ihraamkleding al aan te hebben. Dit kunnen ze doen tijdens hun overstap. In het vliegtuig wordt aangegeven wanneer de grens bereikt wordt, dan wordt de intentie uitgesproken en begint de Talbia (hieronder meer daarover).

Begint de reis echter met een bezoek aan Madina dan passeer je niet de Miqaat en hoef je nog geen voorbereidingen te treffen voor de ihraamstaat. Nadat het bezoek aan Madina klaar is en je op weg gaat naar Mekka dan zul je met de bus naar het dichtstbijzijnde miqaat worden gebracht. Dit is Miqaat Dhul Hulayfah.

 

Dhul Hulayfah
Dhul Hulayfah is het startpunt van ihraam voor de mensen vanuit de richting Al-Madina. Deze plek wordt ook wel ‘Waadi al-Aqieq’ genoemd. Dit is een dorp dat ongeveer 10 km is verwijderd van Madina. De mannen kunnen hier de ghusl verrichten en de ihraam aantrekken. De vrouwen verrichten het beste de ghusl in het hotel in Madina en trekken hun gewone hijaab aan. Het is aanbevolen om bij deze miqaat te bidden. Niet vanwege de Ihraam, maar vanwege zegeningen op deze plek.
Al-Bochari heeft namelijk van Ibn ‘Omar overgeleverd dat hij heeft gezegd: ‘Ik heb de Profeet (saw) in Waadi Al-‘Aqieq horen zeggen: “Afgelopen nacht is iemand van Allah vandaan naar mij toegekomen en zei: ‘Bid in deze gezegende vallei (Waadi) en zeg: ‘Een Umrah samen met een Hajj’

Ihraam
Ihraamstaat is de gewijde toestand die je aanneemt wanneer je aan de Hajj of Umrah begint. Het is een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichten die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan.
Het is aanbevolen om voordat je de staat van Ihraam aanneemt 'Ghusl' te doen; je volledig wassen. Vervolgens trek je je ihraam-kleding aan.


Voor de mannen bestaat de kleding uit ongenaaide stof, dat niet in de vorm van het lichaam is gemaakt. Het bestaat uit een bovenstuk (Ridaa') en een onderstuk (Izaar).  Hoofdbedekking is niet toegestaan. Aan de voeten kan men sandalen dragen; in ieder geval moet men schoeisel dragen dat de enkels niet bedekt. Let op: geen onderbroek! Uit praktische overwegingen is het daarom raadzaam een riem te dragen. Wanneer men een brede riem met vakjes neemt, kan men gelijk zijn geld en papieren handig opbergen.
De vrouw draagt haar normale hijaab; wijd, ondoorzichtig en niet versierd.

1. Ihraamstaat aannemen bij de Miqaat
Vóór Ihraam
-Nagels en snor knippen, oksel- en schaamhaar verwijderen.
-Indien mogelijk het hele lichaam wassen. Parfumeer je lichaam maar niet je ihraamkleding.
(vrouwen gebruiken geen parfum)
-Ihraamkleding aan (vrouwen dragen hun normale hijaab)


Hierna treedt je in ihraamstaat door de intentie te doen voor Umrah.
Je zegt:
"Labbaika Allahouma Umrah"
لبيك اللهم عمرة
"Hier ben ik O Allah, voor een Umrah"

(Als je voor iemand anders de Umrah wilt doen en je hebt zelf al eerder Umrah gedaan, zeg je: Labbaika Allahouma Umratan 3an.. (naam van de persoon)

Daarna begin je met Talbiya, je zegt:

"Labbaika Allahouma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk. Innal hamda wanni’mata laka wal mulk, laa sharieka lak."
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ
"Hier ben ik O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoot, hier ben ik. Voorwaar alle lof en gunsten zijn aan U en de soevereiniteit (is aan U). U heeft geen deelgenoot."


De mannen zeggen dit hardop (niet in koor). De vrouwen zacht. Je gaat hiermee door tot je de ka’ba ziet. Tussendoor mag je pauzeren met Talbiah door vermoeidheid of bezigheden.

Zaken die niet mogen in ihraamstaat:
-nagels of haren knippen
-parfum gebruiken
-hoofdbedekking gebruiken (mannen)
-genaaide kleding, sokken (mannen)
-handschoenen en gezichtsluier dragen
-gevonden voorwerpen pakken
-jagen op dieren, ongevaarlijke insecten/vliegen doden
-planten/bomen kappen/plukken
-huwelijksaanzoek of (naderen van) geslachtsgemeenschap
-ruzie maken

-slechte woorden zeggen


Zaken die wél mogen in ihraamstaat:
-horloge, ring, riem of bril dragen
-sandalen dragen
-parasol gebruiken
-hoofd en lichaam wassen (zonder parfumhoudende producten)
-wonden verzorgen
-ihraamkleding veranderen of wassen (parfumvrije wasmiddel)

Vanuit de Miqaat (als je van Madina komt) zul je met de bus reizen naar Mekka, dit is een reis van 450 km en duurt 6-8 uren, afhankelijk van de drukte onderweg. Onderweg ga je door met Talbiya. Je mag onderweg ook andere dhikr doen, slapen of praten.

Als je vanuit Nederland of Belgie komt dan zul je In Jeddah aankomen. Je zult dan met de bus naar Mekka reizen. Dit is een reis van 80 km en duurt ca. een uur, afhankelijk van de drukte onderweg.

Aangekomen in Mekka zul je je kamer toegewezen krijgen in het hotel en wordt er afgesproken hoe laat de Umrah wordt gedaan.

2.      Dua binnentreden moskee
Je treed met de rechtervoet de Masjid Alharam binnen en zegt:
"A’oudhu billahi al’adeem wa biwajhihi alkareem wa soultanihi alqadeem mina shaytani rajeem. Assalatou wa salamou ‘ala rasouli Llah, Allahouma iftahli abwaba rahmatik."

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك

"Ik zoek bescherming bij Allah de Geweldige, en bij Zijn Edele Aangezicht, en bij Zijn Aloude Koninkrijk, tegen de vervloekte Shaitaan. De zegeningen en vrede zij met Allah’s boodschapper.
O Allah open voor mij de Poorten van Uw Barmhartigheid"

 

3. Het zien van de Ka’ba

Als je de Ka’ba ziet stop je met de talbiya. Je mag je de handen opheffen als je dat wilt, dit is overgeleverd van Ibn ‘Abbaas.
Er is geen specifieke Dua overgeleverd van de profeet (saw). Je kan een dua zeggen die je wilt. Als je de volgende dua zegt die ibn Omar ook zei, dan is dat goed:

“Allahuma anta salaam wa minka salaam, fa hayyinaa rabbanaa bi salaam”

اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

“Oh Allah U bent Degene Die vrij is van alle tekortkomingen. Veiligheid komt alleen van U. Begroet ons daarom -O onze Heer- met vrede”

4.    Tawaaf
Daarna ga je richting de ka’ba om met de tawaaf te beginnen. Voor de mannen is het sunnah om uitsluitend bij de tawaaf van Umrah de rechterschouder te ontbloten (Idtibaa' heet dit).

Je zegt bismillah en begint bij de Zwarte Steen. Het is aanbevolen om deze te kussen maar dat is haast onmogelijk. Het is voldoende om de steen op afstand met de hand te groeten en je zegt dan: Allahou Akbar.
Daarna maak je 7 ronden, zonder mensen te hinderen, verdringen of te duwen. Het behoort tot de sunnah om tijdens de tawaaf Roukn Yamani aan te raken wanneer mogelijk en om tussen de Roukn Yamani en de Zwarte Steen de volgende dua te zeggen:
“Rabbana atina fi dounia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qinaa ‘adaaban naar”

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Onze Rabb, schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het hiernamaals en bescherm ons tegen de bestraffing van het vuur” QS {2:201}

Elke keer als je bij de zwarte steen komt groet je met de rechterhand en zeg je:
 "Allahou Akbar"
Op deze wijze volbreng je de 7 ronden van de tawaaf beginnend en eindigend bij de Zwarte Steen.
Het is van de sunnah dat de mannen alleen in de eerste 3 ronden van de Umrah tawaaf in sneltempo lopen (wanneer mogelijk).
Ramal heet dit.

- Je moet wudo hebben tijdens de tawaaf, mocht je tijdens de tawaaf je wodo (kleine wassing) verbreken, dien je de moskee uit te gaan, de wodo te doen op het plein, en weer terug te keren om de tawaaf opnieuw te beginnen.

-Tijdens de tawaaf mag je veel dhikr doen, dua doen voor jezelf en anderen en qoraan reciteren. Met elkaar praten is toegestaan, maar zeg alleen het goede.

-Je moet buiten de Hidjr om lopen, de Hidjr is in werkelijkheid onderdeel van de Ka’ba. 

-Het aanraken/vegen van alle hoeken, muren en de deur van de Ka’ba behoren tot de innovaties. Behalve:
*Het aanraken van `Roukn Yamani’ en het kussen van de zwarte steen ‘Hajr Aswad’ is wel van de sunnah. De profeet (saw) heeft gezegd; “Het vegen over de Zwarte steen en de Yamani-hoek verwijdert de zonden compleet” (goed verklaard door At-Tirmidi)
*Het doen van Iltizaam tussen de hoek van de Zwarte Steen en de deur van de Ka’ba (Multazam): het plaatsen van de borst, gezicht en armen op deze plek, aanroepingen doen en vragen van Allah wat je wenst.

-Vrouwen dienen het opzoeken van de drukte bij de mannen te vermijden. 

5.      Na de tawaaf
-Rechterschouder bedekken (mannen)
-2 raka’aat bidden achter maqaam ibraheem.
Onderweg zeg je:
"Wa takhidhou min maqami Ibrahima mousallah"

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

"En neemt de standplaats van Ibrâhîm tot een plaats voor de shalât QS" (2:125)

Je bid 2 raka’aat op een willekeurige plek achter de Maqaam Ibraheem. Je reciteert in de eerste rak’a na de fatiha sura al-kafiroun en in de tweede rak’a na de fatiha sura al-ikhlaas.

6.      Zamzam water drinken
Na de tawaaf en het gebed achter maqaam ibraheem mag je Zamzam water drinken en  hiervan wat over je hoofd gieten. En je doet dua. Je kunt elke willekeurige dua zeggen. De Profeet (saw) heeft namelijk gezegd: “Het `zamzam-water is waar het voor gedronken is”     ماء زمزم لما شرب له”  
Ook kun je een beetje water over je hoofd gieten

Na het drinken van Zamzam is het sunnah om terug te gaan naar de zwarte steen en deze te begroeten alvorens naar de Safaa en Marwa te gaan. Deze handeling is niet verplicht.

 

7.      Saee (lopen tussen Safaa en Marwa)

Daarna ga je richting Safaa om 7x de Saee te verrichten. En je zegt onderweg het volgende: 

“Inna safa wal marwata min sha3a'iri Llah, fa man hajja al baita aw i3tamara fa laa jouna7a alaihi an yatawafa bihima, wa man tatawa3a khairan fa inna Llaha shakiroun 3aleem.

QS {2:158} إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖفَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 

“Zeker, as-Safa en al-Marwa behoren tot Gods gewijde symbolen. Als iemand dus een bedevaart maakt naar het huis, of er een bezoek aan brengt, dan is het voor hem geen overtreding als hij om beide de omgang verricht. En als iemand uit zichzelf iets goeds doet, dan is God dankbaar en wetend.” 

Daarna zeg je: “abda’ou bi ma bada’a Allahou bih

أبدأ بما بدأ الله به 

“Ik begin waarmee Allah begon

Bij Safaa aangekomen wend je tot de Ka’ba en zeg je met opgeheven handen de volgende dua 3x: 

“Allahou akbar, Allahou akbar, Allahou akbar

“Laa ilaha illa Llah wahdahou laa shareeka lah, lahou almoulkou wa lahou alhamd, you7yee wa youmeet wa houwa 3ala koulli shai'in qadeer.”

“Laa ilaha illa Llahou wa7dah, anjaza wa3dah, wa nasara 3abdah, wa hazama ala7zaaba wa7dah

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ ، لهُ الملك ولهُ الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيءٍ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده 

Deze dua herhaal je dus 3 keer en na de eerste en de tweede keer neem je ook een moment om dua voor jezelf te doen. 

Vervolgens loop je van Safaa richting Marwa. Onderweg doe je dua voor jezelf, je familie en moslims in het algemeen. Je kunt ook dhikr verrichten of qoran reciteren. 

Zodra je bij het groene teken komt dien je te rennen (alleen mannen) tot het andere groene teken word bereikt. Dit heeft harwala.

Aangekomen bij Marwa herhaal je de smeekbede die je bij Safaa hebt gedaan. Daarna daal je af en loop je richting Safaa. Je loopt 7x en en eindigt dus bij Marwa. Elke keer stop je om de lange smeekbede te doen.
Als je eindigt bij Marwa doe je geen dua meer en ben je klaar met de Saee. Je mag wel algemene dua doen.

8.      Haren knippen/ scheren
Als je klaar bent met Saee dan dien je je haren te knippen. Het is beter om je hoofd te scheren (als man). Bij het knippen moet wel het hele hoofd gedaan worden. 
(Als je de Umrah doet die bij de Hajj hoort, en de Hajjdagen naderen al, dan kun je het beste het scheren overlaten tot na Hajj, en dus na de Umrah het gehele hoofd knippen)
De vrouw hoeft maar een klein stukje te knippen, ongeveer gelijk aan het topje van een vinger.

De rituelen van de Umrah zijn hiermee tot een einde gekomen. Alle zaken die in Ihraamstaat verboden waren zijn dan weer toegestaan.

9.      Dua verlaten moskee
Elke keer wanneer je de Masjidul-haraam verlaat zeg je:
“Bismillahie wa salaatoe wa salaamoe 3ala rasoeliellah, allahoemma innie as-aloeka min fadlika, allahoemma 3simnie mina shaytaani radjiem.”

 

بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم

 

“O Allah stuur Uw zegeningen en vrede over Mohammad. O Allah, ik vraag U van Uw gunsten. Oh Allah bescherm mij van de vervloekte shaitaan"

Moge Allah jullie Umrah accepteren! Allah ye taqabbel!