Hajj informatie

De meeste mensen gaan op Hajj-attamatu'. Hierbij wordt eerst de Umrah-intentie gedaan. De Umrah wordt verricht, de ihraamstaat wordt daarna opgeheven en bij de 8e dag van Dhul-Hijja treedt men weer in ihraamstaat na het doen van de Hajj-intentie.

~8e dag van Dhul-Hijja (yawmou Tarwiya)~

In de ochtend van de 8edag van Dhul Hijja ga je je klaarmaken om de ihraamstaat aan te nemen in het hotel en je pakt je spullen in die je mee gaat nemen naar Mina waar je 5/6 dagen gaat verblijven. Neem een rugzak mee met zo min mogelijk spullen + een slaapzak.
Je treed in ihraamstaat voor de Hajj door hetzelfde te doen zoals je hebt gedaan voor de ihraam voor de Umrah; je gehele lichaam wassen, de mannen gebruiken parfum en doen de 2 ihraamdoeken aan, de vrouwen hun gewone hijaab en je zegt de intentie:


“labaika Allahouma Hajja”

لبيك اللهم حجا

“Hier ben ik Oh Allah voor het verrichten van de Hajj”

Je mag aan de intentie toevoegen:
“Allahouma hadhihi hajjatan laa riya'a fiha wa laa soum3atan”

اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة

“ O Allah dit is een Hajj zonder Riyaa’ (pronken met daden) of Sum’ah (naamsbekendheid verwerven met een daad)"

Als men bang is belemmerd te worden door iets zoals ziekte, dan voegt men hieraan een voorwaarde toe die hij aan Allah stelt, je zegt:
“Allahouma ma7illi 7aithou 7abastani”
اللهم محلي حيث حبستني
“O Allah, mijn plek is waar U mij verhindert”

(hierbij stel je een voorwaarde aan je Ihraam, als je door ziekte of verhindering de hajj niet kunt afmaken mag je uit de ihraam treden zonder compensatie te doen; het slachten van een offer)

Daarna zeg je zoveel mogelijk Talbiah: "Labbaika Allahouma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk. Innal hamda wanni’mata laka wal mulk, laa sharieka lak."

Tussen Fajr en Dhohr vertrekt men kalm naar Mina. 

-Als je voor iemand anders de Hajj wilt doen en je hebt zelf al eerder Hajj gedaan, zeg je: Labbaika Allahouma Hajjan 3an.. (naam van de persoon).

~Tentenkamp Mina~
Met de bus vertrek je in de ochtend naar Mina. Aangekomen in Mina wordt je naar je tent gebracht. Deze grote tent moet je delen met ca. 35 andere mensen. 4/5 dagen lang. Hier eet je, drink je, slaap je, en bid je. Iedereen neemt zijn eigen matrasje mee om op te slapen (sommige reisbureau's regelen het matras, even navragen). De 8e dag breng je hier dus door. Elk gebed wordt verkort gebeden maar niet gecombineerd. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk aanbidding doet zoals Talbiah, dhikr, qoraan en dua.
Bedenk dat het heel primitief is daar, je zult veel sabr moeten meenemen :)

 ~ 9e dag van Dhul-Hijja (Yawmou Arafah)

Je bid Fajr in Mina, daarna vertrek je na zonsopgang rustig richting Arafah. Je gaat door met het zeggen van Talbiah (Labaika Allahouma labaik..)
Je dient veelvuldig talbiya, tahleel (zeggen van Laa ilaaha illa Llah), takbeer, lofprijzingen en dankbaarheid uit te spreken voor Allah.

Je wordt naar een tent gebracht en daar breng je de dag door. Als het tijd is voor het dohr gebed luister je naar de khotbah en bid je dohr en asr gebed verkort en gecombineerd. Daarna richt je je tot de ka'ba met opgeheven handen en blijf je tot zonsondergang dua doen. Indien mogelijk kun je de berg van genade beklimmen (Jabbel-u-Rahmah) maar dit is niet noodzakelijk omdat heel Arafah een standplaats is.

Het beste wat je die dag kunt uitspreken is:
“Laa ilaaha illaa Llaah, wahdahou laa shareeka lah, lahou almoulkou wa lahou alhamd wa houwa ‘alaa koulli shai-in qadeer”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

De profeet (saw) heeft namelijk gezegd: “Het beste wat ik en de profeten voor mij hebben gezegd op de avond van ‘Arafa is:
“Er is geen ware god behalve Allah alleen. Hij heeft geen deelgenoot. Aan Hem behoort de Heerschappij en alle Lof, en Hij is Almachtig over Alle zaken”

Je blijft in deze situatie van het gedenken van Allah, het uitspreken van van de talbiya en het zeggen van de Dua die je wenst. Je hoopt dat Allah de Verhevene je laat behoren tot hen die Hij bevrijdt van het vuur en hen waarmee Hij trots is tegen Zijn Engelen. In een hadith staat namelijk: “Allah praat met trots over de mensen van `Arafa tegen de mensen van de hemel (de Engelen). Hij zegt: “Zie Mijn dienaren. Zij zijn haveloos en stoffig tot Mij gekomen.”

إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً


Er is geen enkele dag waarop Allah meer van Zijn dienaren bevrijdt van de Hel, dan de Dag van ‘Arafa.

Het staan op Arafa is een van de pilaren van de Hajj. De Hajj is alleen correct als deze pilaar volbracht is. De profeet (saw) heeft gezegd:
“De Hajj is Arafa”  (overgeleverd door Abu Dawoed en Tirmidhie)

 

~Muzadalifah~
Na zonsondergang vertrek je naar Muzdalifah. Hier aangekomen bid je het maghreb- en Ishagebed verkort en gecombineerd. Daarna ga je slapen in de open vlakte tot Fajr. Zorg ervoor dat je de slaapzak hebt meegenomen.

~10e dag van Dhul-Hijja (yaawmu Nahr)~

Je verricht het fajrgebed zo vroeg mogelijk in Muzdalifah en verricht dhikr tot het licht wordt. Het is aanbevolen om bij Al-Mash’arul Haraam te staan (een berg in Muzdalifah) of op een willekeurige plek in Muzdalifah. Daar wend je tot de qibla om veelvuldig Allah te gedenken, istighfaar, takbeer en dua te verrichten.


QS {2:198}
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ 

“Er rust op jullie geen zonde als jullie (tijdens de Haddj) een gunst van jullie Heer zoeken. Wanneer jullie dan 'Arafâh verlaten, gedenkt dan Allah bij het Gewijde Teken (te Moedzdalifah) en gedenkt Hem omdat Hij jullie geleid heeft, terwijl jullie daarvoor tot de dwalenden behoorden.”

 

Daarna vertrek je kalm naar Mina terwijl je de talbiah opzegt (labaika Allahouma Labaik..)

~Jamaraatul 'Aqabah al-kobra~

Onderweg naar Mina verzamel je 7 steentjes voor het stenigen van Jamaraatul 'Aqabah al-kobra. De steentjes dienen ongeveer ietwat groter te zijn dan een kikkererwt. Hier gooi je 7 steentjes een voor een, na het werpen van elk steentje zeg je: Allahou Akbar.
Als je klaar bent met het stenigen is dat het moment wanneer je stopt met de talbiya.
Na het stenigen begin je met het veelvuldig zeggen van Takbeer, je zegt:

“Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar, Laa illaha illa Llah, Allahou Akbar, Allahou Akbar, wa lillahi Alhamd.”

‏الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر .. لا إله إلا الله .. الله أكبر، الله أكبر .. ولله الحمد

~Offeren en scheren~
Tijdens de 10e dag worden ook de schapen geofferd. Dit wordt allemaal voor je geregeld.
Als het offeren gebeurt is, dien je de haren te scheren (vrouwen alleen knippen van een een plukje haar). Nu is de ihraamstaat opgeheven en alles wat verboden was tijdens ihraam mag nu weer behalve geslachtsgemeenschap.

De volgorde van deze handelingen (stenigen, offeren, haren knippen/scheren) mag door elkaar.

Met het gooien van de steentjes en het scheren of kortknippen van het haar treedt men in de eerste Tahaloel; een fase waarin men weer zijn gewone kleren kan aantrekken en alles mag doen wat eerder verboden voor hem was tijdens de Ihraamstaat met uitzondering van het hebben van gemeenschap. 

~Tawaaf al-ifadah~

Net als bij de Umrah dien je de tawaaf en de sa'ee te doen. Daarna is de ihraamstaat volledig opgeheven. Deze Tawaaf mag je de 10e dag doen maar je mag het ook uitstellen tot de ayaamu tashreeq of nog later dan dat.


~11e, 12e en 13e  dag van Dhul Hijja (ayaamu tashreeq)~
Je verblijft ook deze dagen in de tent in Mina. Na het tijdstip dat de zon het hoogste punt heeft bereikt (zawaal) tot aan de avond heb je tijd om alle drie de jamaraat te stenigen, met in totaal 21 steentjes per dag.

Je begint bij Jamarah as-Sughra (de kleinste) en gooit 7 steentjes, en je zegt na iedere worp: Allahou Akbar.
Hetzelfde doe je bij Jamarah al-wustaa (de middelste) en daarna bij Jamarah al-Aqabah al Kubraa (de grootste) (dus per dag 3x7 steentjes)

Na het stenigen van de kleinste en middelste neem je even een moment om dua te doen, richtend tot de ka'ba en met opgeheven handen.
Optioneel kun je ook de 13e dag van Dhul-Hijja in Mina verblijven om te gaan stenigen)
QS {2:203} "Gedenkt God op een bepaald aantal dagen. Als iemand het haastig in twee dagen doet, dan is dat voor hem geen vergrijp en als iemand het langzamer doet, dan is dat voor hem ook geen vergrijp, als hij maar godvrezend is. En vreest God en weet dat jullie tot Hem verzameld zullen worden"

~Tawaaf alwadaa'e (afscheidstawaaf)~
Voordat je vertrekt uit Mekka (omdat je terug naar huis gaat, of naar Madina vertrekt) dien je als allerlaatste handeling nog de afscheidstawaaf te doen om afscheid te nemen van het Huis. Ibn ‘Abbaas zegt namelijk in een overlevering: “De mensen vertrokken in alle richtingen. De profeet (saw) zei toen tegen hen: “Laat niemand van jullie vertrekken totdat de tawaaf om het Huis het laatste is wat hij gedaan heeft”
Na de tawaaf heb je alle rituelen van de Hajj voltooid!

~Dua verlaten moskee~

Elke keer wanneer je de masjidul-haraam verlaat zeg je:
“Bismillahie wa salaatoe wa salaamoe 3ala rasoeliellah, allahoemma innie as-aloeka min fadlika, allahoemma 3simnie mina shaytaani radjiem.”

 

بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم

 

“O Allah stuur Uw zegeningen en vrede over Mohammad. O Allah, ik vraag U van Uw gunsten, Oh Allah bescherm mij van de vervloekte shaitaan

Hajj Mabrour insha'Allah!!