♦️Tips voor als je naar Mekka gaat♦️

 

Voor vertrek


✔️Intentie intentie intentie! Alles valt of staat met de intentie. Durf kritisch te zijn naar jezelf; waarom ga ik naar Mekka? Een goede intentie is een grote bron van baraka

✔️Leer de manasik (rituelen) en de dua’s die je tijdens de Umrah en Hajj moet doen

✔️Beluister lezingen en lees zoveel mogelijk over de Hajj/Umrah/Seerah, hoe beter je voorbereid gaat des te meer rust je zult ervaren en anderen om je heen kunt helpen/adviseren inshaAllah

✔️Kennis opdoen over de Seerah van de profeet SAW

✔️Ga veel wandelen om je conditie op pijl te krijgen, je zult lange afstanden moeten kunnen afleggen.

✔️Als je nieuwe schoenen hebt gekocht voor Hajj, loop ze dan in zodat je daar geen blaren krijgt.

✔️Quran- en dua-app (Hisn almuslim) op je telefoon downloaden, zodat je geen internet verbruikt

✔️Quran meenemen (eventueel nederlandse vertaling). Tussendoor tafsier lezen van de soerahs. Je kunt als doel nemen om de Koran beter te begrijpen en daarnaast zoveel mogelijk soerahs te lezen.

✔️Stel doelen voor jezelf.. Waar kan ik verbetering in brengen in mij zelf en in mijn leven? En vraag Allah om je daarbij te helpen! dua: Rabbi aati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairan man zakaha, anta waliyouha wa mawlaha


✔️Toon veel en oprecht berouw voordat je vertrekt! (En terwijl je daar bent) Je kunt daarvoor ook salaat Tawba doen (2 rakaat met intentie voor salaat tawba)

✔️Vraag vergeving van de mensen en geef de amana en leningen terug

✔️Blijf dhikr doen onderweg (je gaat naar het huis van Allah swt) dua reizen, dua voor de achterblijvers etc..... De dua van de reiziger wordt verhoord!


Tijdens verblijf

 

✔️Sabr, Sabr en nog meer Sabr! Sabr wordt echt op de proef gesteld tijdens de reis. Je moet wachten op het vliegveld, wachten voor je hotelkamer, keer op keer wachten op de bussen, en sommige bedevaartgangers hebben geen fatsoen, je raakt vermoeid en het is vaak erg warm en erg druk, etc.. etc.. Wees hierop voorbereid. Bedenk dat voor Sabr een hoge beloning staat; “Innama youwafa sabirouna ajrahoum bighayri hisaab” “إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
QS (39:10)

✔️ Blijf weg van zinloos gepraat, geklaag en geroddel! Spreek elkaar erover aan.


✔️Neem een copie van je paspoort mee, je paspoort wordt afgepakt bij het vliegveld en krijg je pas terug bij de terugreis. De copie heb je nodig als je een telefoonkaart wilt kopen om in contact te kunnen blijven met de mensen thuis. En om contact met elkaar te hebben tijdens Hajj om met elkaar af te kunnen spreken.

 

✔️Daar hebben ze een ander soort stopcontact, je zult een converter moeten kopen hier of als je daar bent.

✔️Let op: na de adhaan is er ongeveer 15-20 min tot het gebed, behalve maghreb salaat, die is veel sneller (er is geen soennah gebed) en over salaat al maghreb is gezegd dat je die het beste zsm kunt bidden. SubhanAllah, daar passen ze het precies toe. 

✔️Als je een keer te laat bent voor het gebed, ga dan niet rennen. Loop rustig en sluit aan.
De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Als het gebed begonnen is, loop niet snel om je aan te sluiten. Nader het gebed kalm; dan sluit je aan bij dat gedeelte waar ze mee bezig zijn, en maak je gebed af door aan het eind dat te bidden wat je hebt gemist.”

✔️Djanaza gebed leren, na elke salaat is er een dodengebed. Leer wat je moet zeggen. Als het gebed is afgelopen zegt de imam 4 min later dat er een djanaza gebed is, blijf wachten tot djanazaa en bid daarna pas de eventuele soennah gebeden, want anders mis je djanaza gebed. Djanaza beloning : hassanaats zo veel als berg Oehoed! ALTIJD MEEBIDDEN! 

✔️Idee/tip: in medina/mekka is het super druk bij de zamzam water gedeelte. Je kunt daar staan om aan iedereen water te geven. HASSANAAT, voeden/helpen van de mens.... Ook al geef je maar aan 3 mensen een glasje water

 

✔️Idee/tip: Neem extra koeken/dadels mee of ander soort voedsel mee naar Mina. Je verblijft in een grote tent met meerder mensen met wie je het kunt delen. HASSANAAT..

✔️Notitieboekje meenemen waarin je alle dua's en ibada-acties (dhikr, istighfaar) op schrijft. Deze kun je vasthouden tijdens de tawaf. Dan kun je de dua's oplezen en hoef je niet alles te onthouden.
Schrijf ook de namen van de mensen op die je hebt beloofd om dua voor te doen, zo vergeet je ze niet en kom je je afspraak na. Er is meer dan genoeg tijd om voor iedereen dua te doen. 

✔️Doe geen dua die je moeilijkheden kan opleveren; zoals zonder reden dua doen voor sabr en tawakkul. (om bij de sabireen te behoren zul je eerst moeilijkheden ondergaan)

✔️Vraag Allah veelvuldig om je Hajj te accepteren

✔️Verdeel je duas in dunya dua, akhira dua, familie dua, ibadaah dua...... vraag zoveeeeel mogelijk en zo breed mogelijk. Ga er goed voor zitten! En bedenk en schrijf ze op vóór je vertrek. Maak je dua's zo concreet mogelijk.

✔️Dua onderweg moskee elke keer niet vergeten! En ook de dua van het betreden en verlaten van de moskee..

✔️Verse noten/verpakte koek meenemen als tussendoortje in de moskee en onderweg 

✔️Zorg ervoor dat je goed gegeten en gedronken hebt voordat je lange afstanden gaat lopen (tussen Mina en Jamaraat) zodat je bloeddruk en bloedsuiker niet dalen door de hitte en vermoeidheid. Neem ook altijd water mee.


✔️SLAAP of rust op ieder moment dat er geen ibada verplichting is: in de bus bijvoorbeeld. Maar ook in je hotel kamer. Weet dat jouw slaap als ibada wordt opgeschreven als je slaapt met de intentie om fit te worden voor ibada.

✔️Voor degenen die als koppel zijn gekomen en apart van elkaar verblijven kan het soms moeilijk zijn omdat je een lange tijd geen privacy hebt. Maak het bespreekbaar en spreek met kamergenoten af wanneer je de kamer voor jezelf mag hebben terwijl anderen gaan winkelen!! Geen schaamte hierover aub :)

✔️Ga in de Ramadanmodus, ofwel, veel sadaqa, glimlachen etc. De beloningen voor IEDERE daad worden daar zwaar vermeervoudigd!!

✔️Help en steun anderen zoveel mogelijk, denk aan de hadith waarin profeet Mohamed (SAW) zegt:  “De besten onder de mensen zijn degenen die het meeste voordeel brengen aan de rest van de mensheid.” 

✔️Winkelen als allerlaatste laten, hoe meer je gaat winkelen hoe minder khushu’. De kans is namelijk groot dat je tijdens het gebed gaat denken aan de spullen die je hebt gezien en nog wilt kopen. Het beste is om een lijstje te maken wat je wilt kopen en dat zo snel mogelijk afwerken zodat je je zoveel mogelijk kunt richten op Ibadah.

✔️Cadeau/sadaqatip: voor de mensen die dicht bij je staan of voor jezef; Quraans kopen en deze in hun (of jou) naam doneren aan anderen of aan de moskee in Medina of Mekka opdat zij en jij in shaa Allah beloond zullen worden voor elke letter die al die pelgrims lezen in jouw Quraan.

 


EXTRA IBADAH


✔️Verricht zoveel mogelijk vrijwillige tawaaf, deze tawaaf is hetzelfde als de tawaaf van Umrah en de tawaaf-alIfada; 7 rondgangen en 2 rakaat bidden achter Maqaam Ibraheem. Het doen van de tawaaf is hetzelfde alsof je in vrijwillige gebed staat, heeft grootse beloning en is een ibadah die je nergens anders kan doen.


✔️Probeer zoveel mogelijk sunna-muakkada gebeden te bidden (rawaatib)
“Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf (vrijwillige) rak’aat omwille van Allah bidt, of Allah zal een huis voor hem bouwen in het Paradijs (of: er wordt een huis voor hem in het Paradijs gebouwd).”
Deze twaalf rakaat (gebedseenheden) worden als volgt over de dag verdeeld:
Twee rakaat voor salaat fajr
Vier rakaat voor salaat dohr
Twee rakaat na salaat dohr
Twee rakaat na salaat maghreb
Twee rakaat na salaat isha

✔️Probeer Witr gebed te doen voordat je slaapt of voordat Fajr ingaat.
Het witr gebed werd door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verricht en hij moedigde anderen ook aan om het te verrichten. Het bidden van het witr gebed behoort tot de sterk aanbevolen handelingen (sunnah muakkadah).

 De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Degene die vreest dat hij aan het eind van de nacht niet op kan staan, laat hem witr aan het begin van de nacht bidden, maar degene die denkt dat hij aan het einde van de nacht zal kunnen opstaan, laat hem Witr aan het einde van de nacht bidden, want bidden aan het einde van de nacht wordt waargenomen (door de engelen) en dat is beter.'” (Muslim)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Voorwaar, Allaah is witr en hij houdt van witr.” (muslim)

Abdullah ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) eens gevraagd werd over het verrichten van het nachtgebed. Zij zeiden:

“Hoe dient het nachtgebed volgens u verricht te worden?”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Twee aan twee, maar wanneer iemand van jullie het aanbreken van de ochtend vreest, dient hij één gebedseenheid te verrichten. Deze zal hetgeen wat hij heeft gebeden (aan gebedseenheden) op een oneven getal brengen.”

Abdoellah ibn Omar voegde als advies aan deze woorden toe:

“Degene die het nachtgebed bidden, dient zijn gebed met Witr af te sluiten.” (Bukhari en Muslim)


✔️Probeer niet te laat te gaan slapen (hoe gezellig het ook is), zodat je ruim voor fajr op kunt staan. Het beste is om voor fajr nog een aantal rak’aat te bidden, Qyaamu Layl. Dit doe je door zoveel rak’aat te bidden als je wilt/kunt. Na elke 2 rak’aat doe je tasleem. En afsluiten met Witr voordat fajr ingaat.

✔️Salaat Doha; bid 2 (of meer) rakaat De tijdsspanne loopt vanaf 20 minuten na shurooq tot 20 minuten voor dhohr. 
Boeraidah (Moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
“Er zijn 360 gewrichten in een mens en men moet voor elk een liefdadigheid verrichten. De mensen zeiden: Hoe kunnen we dat doen, O boodschapper van Allah? Hij antwoordde: Men kan het slijm (of viezigheid) dat men vindt in de moskee bedekken of iets schadelijks van de straat verwijderen. Als men dit niet kan doen, kan hij twee rak'aat van dohaa bidden en dat zal voldoende voor hem zijn” (Ahmad en Aboe Dawoed)


✔️Met het ochtendgebed de beloning van Hajj en Omrah verdienen? 
“Degene die het Fajr-gebed in gemeenschap verricht, daarna blijft zitten tot de zon opgekomen is en dan twee gebedseenheden bidt, zal de beloning verdienen als dat van de Hajj en Omrah.” 
(Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahieh Tirmidhi)

✔️Neem de tijd om dua’s en sura’s te leren

✔️Lees en/of leer de adhkaar Sabaah en Masaa’ (sunna muakkadah)
Adhkaar sabaah zeg je het beste nà Fajr en Adhkaar Masaa’ zeg je nà Assr-gebed. Deze staan in het boekje van ‘Hisn Almuslim’

✔️Voor de rest ook gewoon gezellig hebben, lachen en genieten!!

 

Na de Hajj


✔️Als je klaar bent met Hajj laat dan het verleden achter je, je krijgt van Allah een nieuw begin! Al je zonden zijn vergeven.. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zegt in een overlevering: “Wie de Hadj verricht en geen enkele obsceniteit of slechtheid begaat, zal terugkeren in een staat zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde (d.w.z. zonder zonden).”

“من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”
Heb Husn adhan en laat je niet door shaitaan wijsmaken dat Allah je Hajj misschien niet heeft geaccepteerd!

✔️Vertel anderen positieve verhalen over Hajj en inspireer anderen om ook te gaan.

✔️ Blijf na de Hajj veel dhikr en dua verrichten, denk aan adhkaar na de salaat, adhkaar sabaah en masaa', sunna-dua's bij alledaagse handelingen, istighfaar, tasbeeh enz.. Allah zegt in de koran: "Wanneer jullie dan jullie (Haddj-)rituelen hebben voltooid, gedenkt dan Allah zoals jullie je vaderen gedenken, of nog intenser" QS (2:200)
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا


✔️ Blijf na de Hajj je salaat op tijd verrichten zoals je in Mekka hebt gedaan! 5 x per dag gaat de adaan en wordt er gezegd; kom tot het gebed, kom tot het succes, hayya 3ala salaat hayya 3ala alfalaah. Wil je succes in het leven en in het hiernamaals? Zorg dan voor een goed gebed.

 

✔️Je zult vlak na de hajj bang zijn om fouten te maken omdat je een nieuw begin maakt, misschien wil je proberen om perfect te handelen. Weet dat de perfecte moslim niet bestaat, en het wordt ook niet van je verwacht. We gaan allemaal nog fouten maken en dat geeft niet, als je maar oprecht berouw toont.
De profeet Mohamed (saw) heeft gezegd: “Elke mens maakt fouten. Van degenen die fouten maken zijn de besten die berouw hebben.” (Tirmizî) 
“كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”

✔️Wees leergierig; ga na of de handelingen die jij doet allemaal volgens de sunna zijn of halaal zijn. Het allereerste vers dat Allah heeft neergedaalt is Iqra’!! Ga dus vooral lezen of bekijk lezingen.
Natuurlijk kunnen we niet alles weten maar streef ernaar om niet onwetend te blijven en blijf altijd kritisch kijken naar jezelf.
“Qad afla7a men tazakaa”. “قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ”

QS (87:14). Degene die zijn ziel reinigt heeft succes beloofd Allah.
Als je vragen over de deen hebt stel ze dan aan de plaatselijke imaam of je kunt bellen met organisaties die fatawa geven, zoals Al-yaqeen.

“ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ” QS (16:43)
“vraag het dan aan de bezitters van de kennis, indien jullie het niet weten”

Al-Yaqeen is bereikbaar via het telefoonnummer: 070-3881257

Dinsdag:          13:00 uur tot 16:00 uur (Arabisch / Berbers)

Woensdag:      15:00 uur tot 18:00 uur (Nederlands / Arabisch / Berbers)

Donderdag:     15:00 uur tot 18:00 uur (Nederlands / Arabisch / Berbers)

Zaterdag:         16:00 uur tot 18:00 uur (Nederlands / Arabisch / Berbers)


Heeft u ook tips voor de mekka-gangers? Deel ze met ons!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.